Վրաստանի Խորհրդարանը վերջնական ընթերցմամբ ընդունեց «Օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին» օրենքի նախագիծը

«Օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին» օրենքի նախագիծը հավանության է արժանացել Խորհրդարանը 84 ձայնով երրորդ ընթերցմամբ ընդունել է նախագիծը։ Դեմ է քվեարկել 30 պատգամավոր։ Սրանով ավարտվել է օրենքի նախագծի խորհրդարանական քննարկման գործընթացը։ Նախագիծը կներկայացվի նախագահի ստորագրմանը։

«Օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկություն» նախագծի հեղինակն ու նախաձեռնողը «Վրացական երազանք» խմբակցությունն է։ «Թափանցիկություն ապահովելու նպատակով» օրենքի նախագծով նախատեսվում է գրանցել այնպիսի ոչ ձեռնարկատիրական (ոչ առևտրային) իրավաբանական անձինք և լրատվամիջոցները՝ որպես օտարերկրյա տերության շահերն իրականացնող կազմակերպություններ, որոնց եկամուտների որոշակի ծավալը, մասնավորապես, ավելի. 20%-ից – ստացվում է արտերկրից:

Օրենքի նախագծով յուրաքանչյուր ոք, ով համարվում է «օտար տերության շահերն իրականացնող կազմակերպություն», պետք է գրանցվի հանրային ռեգիստրում համանուն տվյալների բազայում։ Գրանցման պահին անհրաժեշտ կլինի արտացոլել ստացված եկամուտը։ Միաժամանակ կազմակերպությունները պարտավորություն կունենան ամեն տարի լրացնել ֆինանսական հայտարարագիրը։

«Օտարերկրյա տերության շահերն իրականացնող կազմակերպության բացահայտման նպատակով» օրենքի նախագիծը Արդարադատության նախարարությանը իրավունք է տալիս ցանկացած պահի իրականացնել հետազոտություն և ուսումնասիրել և վերահսկել խնդիրը։

Նախագծի առաջին ընթերցմամբ ներկայացված տարբերակում գրված էր, որ մշտադիտարկումն սկսելու համար հիմք է հանդիսանալու ԱՆ համապատասխան լիազորված անձի որոշումը և ԱՆ ներկայացված գրավոր հայտարարությունը, որը «պարունակում է. համապատասխան տեղեկանք՝ կապված օտար տերության շահերն իրականացնող կոնկրետ կազմակերպության հետ»։

Վերանայման ընթացքում փոխվել է «պատշաճ տեղեկանք» տերմինը և փոխարինվել «պատշաճ տեղեկատվություն» բառով։ Հաշվի առնելով նախագիծը, եթե մշտադիտարկման արդյունքում պարզվել է, որ սուբյեկտը համապատասխանում է օտարերկրյա տերության շահերն իրականացնող կազմակերպության չափանիշներին, սակայն խուսափել է գրանցվել որպես օտար տերության շահերն իրականացնող կազմակերպություն, գործակալությունը, արդարադատության նախարարության «համապատասխան լիազորված անձի դիմումի հիման վրա» գրանցելու է որպես օտարերկրյա տերության շահերն իրականացնող կազմակերպություն, որը նշված սուբյեկտին չի ազատի օրենքով նախատեսված պատասխանատվությունից։ Որպես օտարերկրյա տերության շահերն իրականացնող կազմակերպություն գրանցվելուց խուսափելը կամ հայտարարագիր չլրացնելը կհանգեցնի կազմակերպության տուգանքին 25 հազար լարիի չափով։

Նախագծով նախատեսվում է նաև տուգանքների հետևյալ տեսակները՝ – 10 հազար լարի, եթե կազմակերպությունը դիմումի ձևը չլրացնի Արդարադատության նախարարության կայքում մուտքագրվելու պահից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, Նշված ժամկետում փաստաթղթերի թերությունները չշտկելու դեպքում՝ 10 հազար լարի; Մեկ ամսից հետո օրինական իրավախախտում կատարելը՝ 20 հազար լարի։