Ախալցխայում անհրաժեշտ է ստեղծել հավաքական թանգարան։